Tessie Vilé
CONCEPT&COMMUNICATIE

DIENSTEN

Concept ontwikkelen en implementeren

Uw organisatie is altijd onderdeel van een groter krachtenveld. Samenwerken aan een gezamenlijke uitdaging of thema met meerdere partijen, levert altijd meer op dan de som der delen. Maar wie neemt het voortouw? Hiervoor heeft u een onafhankelijke aanjager nodig die dingen kan benoemen en beweging kan zetten. 

Tessie Vilé voelt zich thuis in het creëren van concepten. Organiseren van meerdere partijen rondom één thema. Voelen waar de energie zit. Zien waar de kansen liggen en benoemen van het gemeenschappelijke. Om projecten op te zetten die over grenzen gaan en er meer van maken. Strategisch communicatie-advies en implementatie

Bij een goed concept hoort implementatie. Dan is Strategische Communicatie een must. Ik help organisaties met het laten zien wie ze zijn, waar hun kracht en hun eigenheid zit. En wat is het verhaal, met wie wil de organisatie in contact? Hoe worden de relevante mensen bereikt? 

Praten, luisteren, doorvragen, terugkoppelen, analyseren en een plan maken. En ik help u bij het implementeren. Ik werk ideeën uit, stuur teams en creatievelingen aan, brief bureaus, maak campagnes, schrijf teksten, laat de social media snorren, organiseer de boel, houd het verloop in de gaten, evalueer en stel bij. Het loopt toch vaak net iets anders.Sessie met Tessie

Soms is de vraag kleiner en heeft u een frisse blik nodig of een snelle oplossing. Iemand die een spiegel voorhoudt en meedenkt. Iemand die veel organisaties van binnen heeft meegemaakt en snel weet waar de schoen wringt. Sparren met een expert van buiten zodat u weer verder kunt. 

Meedenken over een nieuwe naam of motto, brainstormen en buiten de gebaande paden denken. We houden ervan en zijn er goed in. Nieuwe ideeën verzinnen en helpen ontwikkelen. Partijen bij elkaar brengen, de aanjager zijn. Dat kan ik ook voor uw organisatie. Kansen zien en kansen benoemen.